Pokud máte rádi meteogramy a systemd, pak jistě oceníte tento návod

Český hydrometeorogický úřad vydává pravidelně několikrát za den meteogramy modelu ALADIN a tyto poblikuje na svém webu.

Celý výstup je potom jeden jediný JPEG obrázek v predikovatelném formátu kde XXXXXXXX je datum, YY je číslo vydání z daného dne a ZZZ je lokace pro kterou je meteogram vydán. Vizte formát a příklad:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/public/meteogramy/data/XXXXXXXXYY/ZZZ.png https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/public/meteogramy/data/2022062800/355.png

Licence meteogramu

Vezměte prosím na vědomí že meteogram je licencován. Aktuální licence říká že je nutné vždy uvádět autora a není možné meteogram dále upravovat nebo sdílet! Vždy prosím překontrolujte licenci na webu Českého hydrometerologického ústsavu.

Script

Následující script stáhne první meteogram pro Prahu pro aktuální den a poté jej pošle na zadaný e-mail.

#!/usr/bin/env bash
DATE=$(date +"%Y%m%d00")
FILE="/tmp/meteogram${DATE}.png"
URL="https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/public/meteogramy/data/${DATE}/355.png"
BODY="Meteogram Aladin pro Prahu ze dne $(date +"%d. %m. %Y"):\nZdroj: https://www.chmi.cz/files/meteogramy.html\n\n\n"

# Viz. https://www.chmi.cz/files/meteogramy.html
# Každá lokace má svoje číslo (například 355 pro Prahu)

curl -s $URL -o $FILE
echo -en $BODY | mail -r "quiiicq@gmail.com" -s "Ranní meteogram" -a $FILE -Ssendwait pdostal@pdostal.cz

# Odstraníme staré obrázky
find /tmp -daystart -maxdepth 1 -mtime +7 -type f -delete -iname "meteogram*.png"

systemd timer

Místo cron můžete použít systemd-timer:

Na moderním systému funguje systemd i v uživatelském režimu. Konfigurace se ukládá do ~/.config/systemd/user/ a příkazy systemctl a journalctl se používají s parametrem --user.

$ mkdir -p ~/.config/systemd/user/
$ vim ~/.config/systemd/user/ranni-meteogram.service
[Unit]
Description=Downloads and send morning meteogram
Wants=ranni-meteogram.timer

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/home/pavel/bin/ranni-meteogram.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target


$ vim ~/.config/systemd/user/ranni-meteogram.timer
[Unit]
Description=Downloads and send morning meteogram
Requires=ranni-meteogram.service

[Timer]
Unit=ranni-meteogram.service
OnCalendar=*-*-* 06:30:00

[Install]
WantedBy=timers.target


$ systemctl --user daemon-reload
$ systemctl --user enable --now ranni-meteogram.timer
Created symlink /home/pavel/.config/systemd/user/timers.target.wants/ranni-meteogram.timer → /home/pavel/.config/systemd/user/ranni-meteogram.timer.
$ systemctl --user list-timers
NEXT             LEFT   LAST             PASSED    UNIT             ACTIVATES
Wed 2022-06-29 06:30:00 CEST 17h left                      ranni-meteogram.timer    ranni-meteogram.service

Výsledek

Výsledkem je aktuální meteogram do Vaší schránky každé ráno.